Opleidingen

 

spacer

Maak hieronder uw keuze:

pijl Praktijkopleidingen op maat
pijl Praktijkmiddag Optimalisatie Marktanalyse
pijl Basisopleiding WOZ
pijl Basisopleiding WOZ/Marktanalyse
pijl Basismodule Marktanalyse
pijl Praktijkmodule Marktanalyse woningen
pijl Planschade in relatie met de vastgestelde WOZ-waarde
pijl HALO, heffigsambtenaar lokale overheden

 

spacer

 

Praktijkopleidingen op maat

 

 


Wozco verzorgt praktijkopleidingen op maat
Mocht u als gemeente of als regiogemeenten een thema middag willen organiseren op het gebied van WOZ of procesbeheersing

Advisering
Wozco : geeft advies op gebied van uitvoering Wet WOZ bij gemeenten.

Procesbeheersing
Tijdens deze themamiddag wordt ingegaan op het beschrijven en beheersen van processen tijdens de uitvoering van de Wet WOZ. Na deze middag bent u in staat om uw eigen werkzaamheden te vertalen in vaste processen. Ook krijgt u beeld in eventuele inefficiëntie binnen uw afdeling

Informatie over deze cursus op aanvraag:

 

 

 

Praktijkmiddag Optimalisatie Marktanalyse

 

 

 

Wilt u geïnformeerd worden over hoe u hiermee kunt omgaan? Wilt u weten hoe u de theorie van de marktanalyse in praktijk kunt brengen?

Informatie over deze cursus: Academie Lokale belastingen

 

De marktanalyse speelt een cruciale rol bij de uitvoering van de Wet WOZ. Het continu uitvoeren van deze marktanalyse leidt tot een verbetering van de kwaliteit. Uit de praktijk blijkt dat de werkzaamheden in de deelprocessen van de marktanalyse vragen oproepen. Dat kunnen zowel administratieve, analytische als taxatietechnische vragen zijn.
 

 

Basisopleiding WOZ

 

 


Voor een optimale uitvoering van de Wet WOZ is een goede WOZ-administratie onontbeerlijk. In de
Waarderingsinstructie 2003 van de Waarderingskamer zijn daarom aan de medewerker WOZ-administratie vakbekwaamheidseisen gesteld. Om de WOZ-administratie goed te kunnen onderhouden, hebben de betrokken medewerkers kennis en inzicht nodig. Inzicht in het juridisch kader, de WOZ-processen, de waardebegrippen, kwaliteitsbeheersing en automatisering zijn daarbij van groot belang.

Aan de hand van de vakbekwaamheidseisen voor de medewerker WOZ-administratie uit de Waarderingsinstructie heeft de Academie Lokale Belastingen de basisopleiding WOZ ontwikkeld.

Informatie over deze cursus: Academie Lokale belastingen

 

 

 

Basisopleiding WOZ/Marktanalyse

 

 


Voor het vaststellen van de waarde is de gemeente wettelijk verplicht marktgegevens te verzamelen, te analyseren en te registreren. De medewerkers die betrokken zijn bij de marktanalyse moeten over voldoende vakbekwaamheid beschikken om te waarborgen dat de kwaliteit van de WOZ-administratie voldoet aan de gestelde eisen, vergelijkbaar met de gestelde eisen aan de medewerker WOZ-administratie. Daarnaast moet de medewerker marktanalyse in staat zijn de verzamelde en geregistreerde gegevens te analyseren.

De basisopleiding medewerker WOZ/Marktanalyse is ontwikkeld aan de hand van de vakbekwaamheidseisen die de Waarderingskamer aan de medewerker marktanalyse stelt.

Informatie over deze cursus: Academie Lokale belastingen

 

 

 

Basismodule Marktanalyse

 

 


De module marktanalyse leert de cursisten wat de marktanalyse precies inhoudt en welke eisen de Waarderingskamer daaraan stelt. Daarnaast leert men welke concrete stappen genomen moeten worden om de marktanalyse adequaat uit te voeren en hoe deze al dan niet ingebed kan worden in de eigen organisatie.

De cursisten krijgen inzicht in de terugverdieneffecten van een goed uitgevoerde marktanalyse en welke plaats deze inneemt in de Meerjarenplanning.

Informatie over deze cursus: Academie Lokale belastingen

 

 

 

Praktijkmodule Marktanalyse woningen

 

 


Voor het vaststellen van de WOZ-waarde is de gemeente wettelijk verplicht marktgegevens te verzamelen, te analyseren en te registreren. Tijdens de basismodule Marktanalyse heeft u geleerd wat de marktanalyse precies inhoudt en welke eisen de Waarderingskamer daaraan stelt.

De praktijkmodule marktanalyse gaat in op de praktische uitvoering van het proces marktanalyse woningen zoals beschreven in de Waarderingsinstructie.

Informatie over deze cursus: Academie Lokale belastingen

 

 

 

Planschade in relatie met de vastgestelde WOZ-waarde

 

 

Regelmatig krijgt de gemeente te maken met planschade verzoeken. Deze procedures krijgen de laatste jaren ook meer effect op de WOZ – waarde. Uit de praktijk komt naar voren dat de behandeld WOZ- ambtenaar in veel gevallen geen of erg weinig kennis heeft op het gebied van planschade procedures en de wijze waarop de taxatiewaarde op grond van planschade wordt berekend. Om hier wat meer inzicht in te krijgen wordt deze workshop georganiseerd waarin o.a de volgende onderwerpen worden behandeld:

Wat is planschade

Hoe wordt deze berekend

Waarom kan de WOZ-waarde niet gebruikt worden voor de planschade uitkering

Waarom is de taxatie van de planschade uitkering anders dan de taxatie WOZ-waarde

Moet ik de WOZ- waarde in lijn brengen met de planschade taxatie

Hoe moet ik mijn bezwaarschriften WOZ afhandelen, waar een planschade taxatie door de indiener gebruikt wordt ter onderbouwing van zijn/haar het bezwaarschrift

Daarom is besloten om op twee locaties een workshop te organiseren. De docenten van het ingenieurs bureau Oranjewoud en zijn specialisten op het gebied van planschade en de WOZ.

Locatie waar de workshops worden gehouden.

Deze workshops worden op twee locaties en wel:

Locatie Noord: 12 september 2007. vd. Valk hotel te Emmeloord aanvang 9.30 eindtijd 16.00 uur (opgave vóór september)

Locatie midden: 17 oktober 2007 in zalencentrum Aristo Utrecht aanvang 9.30 eindtijd 16.00 (opgave vóór 1 oktober)

Doelgroep

ambtenaren die zich bezig houden met afhandeling bezwaarschriften in het kader van de Wet - WOZ

ambtenaren die zich bezig houden met de waarde bepaling in het kader van de Wet WOZ

Kosten

De kosten zijn € 375,00 excl. b.t.w. maar incl.. lunch en lesmateriaal

inschrijf formulier : inschrijfformulier planschade

 

 

 

HALO, heffigsambtenaar lokale overheden

 

 


Deze vakopleiding is uitstekend geschikt voor belastingmedewerkers bij gemeenten, waterschappen en provincies, die hogerop willen of hun kennis en ervaring op het vakgebied willen verdiepen.

Informatie over deze cursus: Bestuursacademy